Informații cu privire la transferul elevilor – 2022

Elevii care doresc să se transfere de la o altă unitate de învățământ la Școala Gimnazială Giarmata depun prin părinți/reprezentanți legali la secretariatul unității următoarele documente:

  1. Cerere de transfer, semnată de ambii părinți
  2. Certificat de naștere elev – copie
  3. Carte de identitate ambii părinți – copie
  4. Adeverință cu situația școlară și media la purtare pe ultimul an școlar încheiat.

Perioada pentru depunerea cererilor de transfer:

  • 04.07.2022 – 18.07.2022, între orele 09:00 și 13:00, la secretariatul Școlii Gimnaziale Giarmata

Cererile vor fi analizate de comisia pentru transferuri în 26.08.2022;

Documentele vor fi analizate în ședința C.A din 29.08.2022;

Afișarea rezultatelor se va face în data de 30.08.2022 la avizierul școlii.

Procedură transfer