Note/Contestații Evaluare Națională VIII – 2022

Note Evaluare Națională VIII 2022

Formular – tipizat contestații

Adresă e-mail depunere contestații: secretariat@edugiarmata.ro

Număr de telefon informații: 0256369110

Orar preluare contestații:

  • 23 iunie 2022, 16:00 – 19:00
  • 24 iunie 2022, 08:00 – 12:00

Modalități depunere contestații:

  1. În format fizic:
  • pentru fiecare probă contestată se completează câte un formular tipizat care este semnat de candidatul minor și, obligatoriu, de către părintele/reprezentantul legal al acestuia; se atașează copia CI/certificatului de naştere al elevului.

2. În format on-line:

  • părintele/reprezentantul legal al elevului transmite, pe adresa de e-mail secretariat@edugiarmata.ro, formularul tipizat, semnat de către părinte și candidat însoțit de copia CI/certificat de naștere elev;
  • după transmiterea on-line a celor două documente, părinții/reprezentanții legali ai candidaților se asigură, prin apelarea numărului de telefon afișat, că a fost primită contestația. După telefonul de confirmare, contestația se înregistrează în unitatea de învățământ iar numărul de înregistrare se transmite (reply) contestatarului;
  • contestația depusă on-line, care nu este urmată de telefonul părintelui/reprezentantului legal al absolventului, nu va fi luată în considerare.