Anunț repartizare computerizată

În atenția absolvenților care participă la admiterea computerizată!

Pentru completarea codurilor cu opțiunile elevilor școala noastră asigură și completarea online a fișelor de înscrierea la licee.

Fișele dumneavoastră completate, semnate și scanate pot fi trimise la adresa de e-mail: premananda_val@yahoo.com