Înscrierea în învățământul preșcolar 2023-2024

REZULTATE ÎNSCRIERI GRĂDINIȚĂ – ETAPA I – 2023-2024

!ANUNȚ ÎNSCRIERI!

ORAR ÎNSCRIERI GRĂDINIȚĂ

LUNI:              09:00 – 15:00                                     

MARȚI:           09:00 – 15:00

MIERCURI:    09:00 – 15:00                                     

JOI:                 09:00 – 18:00

VINERI:          09:00 – 15:00

 • Înscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale Giarmata, atât pentru Grădinița P.P. Giarmata, cât și pentru Grădinița P.N. Cerneteaz.

Pentru înscrierea copilului sunt necesare următoarele documente:

 • CERERE TIP (se completează la secretariatul școlii, dar se poate descărca de pe site-ul unității, urmând sa fie validată la secretariatul școlii);
 • Cererea de înscriere a copiilor la grădiniță va fi semnată de ambii părinți, iar în cazul în care doar unul din aceștia, se prezintă pentru depunerea cererii, celălalt părinte va comunica o declarație scrisă de mână prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de învățământ.
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI (original și copie);
 • CARTEA DE IDENTITATE PĂRINȚI (original și copie);
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (original și copie);
 • HOTĂRÂREA DE DIVORȚ, acolo unde este cazul;

În situația în care părinții sunt divorțați și ambii își exercită autoritatea părintească, dar din orice motiv, unul din părinți, nu își exprimă voința de reînscrierea/înscrierea copilului la unitatea de învățământ respectivă, această decizie se ia de către părintele cu care copilul locuiește, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.

 • CONTACT SECRETARIAT: secretariat@edugiarmata.ro / 0748338066 / str. Principală, nr. 45, Giarmata (CLĂDIRA NOUĂ);
 • CALENDAR ÎNSCRIERI GRĂDINIȚĂ în anul școlar 2023-2024:

6-14 iunie 2023Etapa de reînscrieri

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care   urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

Pentru unitățile de învățământ care  au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi  reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art. 10 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare. 

Pe 14 iunie 2023, ora 14 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri

15-30 iunie 2023– Etapa I din cadrul procesului de înscrieri

Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

Etapa I are trei faze:

Faza 1, între 15-20 iunie 2023

Faza a II-a, între 21-26 iunie 2023

Faza a III-a, între 27 – 30 iunie 2023

 • În faza I se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;
 • În faza a II-a se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune și se generează lista cererilor respinse;
 • În faza a III-a se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune și se generează lista cererilor respinse care pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere.

Pe 30 iunie 2023 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

3-18 iulie 2023 Etapa a II-a din cadrul procesului de  înscrieri

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse. 

Etapa a II-a are trei faze:

Faza 1, între 3 – 6 iulie 2023

Faza a II-a, între 7 – 12 iulie 2023

Faza a III-a, între 13 – 18 iulie 2023

18 iulie 2023, ora 14,00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri

20-30 august 2023 – Etapa de ajustări

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

 • copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
 • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
 • copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin (1^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

31 august 2023, ora 14 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări

8 septembrie 2023, ora 16 – Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2023 – 2024, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar.

Din toamna acestui an, înscrierea la grupa mijlocie la grădiniță va fi obligatorie, potrivit Legii Educației Naționale;

Documente utile: