Înscrieri Grădinița P.P. Giarmata/P.N. Giarmata și Grădinița P.N. Cerneteaz

! Înscrierea copiilor nou veniți se va desfășura în perioada 30 mai 2022 – 14 iunie 2022 !

Preluare cereri de înscriere pentru anul școlar 2022-2023

SECRETARIAT ȘCOALA GIMNZIALĂ GIARMATA

Program: Luni – Vineri: 09:00 – 16:00

Contact: 0256369110 / 0758565796 / 0748338066

secretariat@edugiarmata.ro

Etapa de înscriere30.05.2022 – 14.06.2022

DOCUMENTE NECESARE

 • Cerere tip de înscriere (cererea conţine şi codul poştal şi în partea de jos câteva zone de bifat, de care vă rugăm să nu uitați!)
  • Certificatul de naștere al copilului – copie şi original;
  • Carte identitate (mamă, tată) – copie şi original;
  • Adeverință de salariat (mamă, tată) – original (dacă e cazul) – DOAR PENTRU PROGRAM PRELUNGIT
  • Documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (dacă e cazul)
 • În situaţii speciale (divorţ, adopţie, plasament, copil cu CES) sunt necesare şi documentele doveditoare ale respectivei situații – copie și original;
 • În situaţia familiei divorţate cu custodie comună a copilului, este necesară şi declarația semnată a celuilalt părinte, în care va specifica că este de acord cu înscrierea la Școala Gimnazială Giarmata.

În cazul în care nu se prezintă ambii părinți pentru validarea cererii de înscriere, celălalt părinte va comunica o declarație semnată prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea minorului.         

CRITERII GENERALE LA ÎNSCRIEREA PREŞCOLARILOR:

 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (aici se asimilează și situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial);
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Frate/ soră înmatriculat în anul școlar următor la Școala Gimnazială Giarmata;
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

LOCURI NEOCUPATE DUPĂ ETAPA DE REÎNSCRIERI:

Grădinița P.P. Giarmata 08:00 – 16:00Grădinița P.N. Cerneteaz 08:00 – 13:00Grădinița P.N. Giarmata (gupă mixtă) 08:00 – 13:00
Grupa mică: 17 locuriGrupa mică + Grupa mijlocie: 11 locuriGrupa mică + Grupa mijlocie + Grupa mare: 10 locuri
Grupa mijlocie: 0 locuri
Grupa mare: 0 locuriGrupa mare: 20 locuri

        Ocuparea locurilor libere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.

ORDINEA ÎNSCRIERILOR LA GRĂDINIȚĂ ÎN GRUPA MICĂ ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE:

1. Copiii care împlinesc 3 ani până la data de 31 august 2022

2. Copiii care împlinesc 3 ani între septembrie – decembrie 2022

3. Copiii care nu împlinesc 3 ani în anul 2022