Informații cu privire la transferul elevilor – 2022

Elevii care doresc să se transfere de la o altă unitate de învățământ la Școala Gimnazială Giarmata depun prin părinți/reprezentanți legali la secretariatul unității următoarele documente:

 1. Cerere de transfer, semnată de ambii părinți
 2. Certificat de naștere elev – copie
 3. Carte de identitate ambii părinți – copie
 4. Adeverință cu situația școlară și media la purtare pe ultimul an școlar încheiat.

Perioada pentru depunerea cererilor de transfer:

 • 04.07.2022 – 18.07.2022, între orele 09:00 și 13:00, la secretariatul Școlii Gimnaziale Giarmata

Cererile vor fi analizate de comisia pentru transferuri în 26.08.2022;

Documentele vor fi analizate în ședința C.A din 29.08.2022;

Afișarea rezultatelor se va face în data de 30.08.2022 la avizierul școlii.

Procedură transfer

Note/Contestații Evaluare Națională VIII – 2022

Note Evaluare Națională VIII 2022

Formular – tipizat contestații

Adresă e-mail depunere contestații: secretariat@edugiarmata.ro

Număr de telefon informații: 0256369110

Orar preluare contestații:

 • 23 iunie 2022, 16:00 – 19:00
 • 24 iunie 2022, 08:00 – 12:00

Modalități depunere contestații:

 1. În format fizic:
 • pentru fiecare probă contestată se completează câte un formular tipizat care este semnat de candidatul minor și, obligatoriu, de către părintele/reprezentantul legal al acestuia; se atașează copia CI/certificatului de naştere al elevului.

2. În format on-line:

 • părintele/reprezentantul legal al elevului transmite, pe adresa de e-mail secretariat@edugiarmata.ro, formularul tipizat, semnat de către părinte și candidat însoțit de copia CI/certificat de naștere elev;
 • după transmiterea on-line a celor două documente, părinții/reprezentanții legali ai candidaților se asigură, prin apelarea numărului de telefon afișat, că a fost primită contestația. După telefonul de confirmare, contestația se înregistrează în unitatea de învățământ iar numărul de înregistrare se transmite (reply) contestatarului;
 • contestația depusă on-line, care nu este urmată de telefonul părintelui/reprezentantului legal al absolventului, nu va fi luată în considerare.

Ziua Porților Deschise

Școala Gimnazială Giarmata vă invită în data de 28.02.2019 între orele 10:00 – 12:00 la Ziua Porților Deschise