Rezultate și Anunț Contestații EN VIII 2024

REZULTATE FINALE EVALUAREA NAȚIONALĂ 2024

În perioada 11- 12 iulie 2024, în intervalul 9:00-14:00, la sediul Școlii Gimnaziale Giarmata, se are loc depunerea cererilor prin care se solicită vizualizarea lucrărilor elevilor de la E.N. 2024.

DE REȚINUT!

 • Depunerea cererilor se face de către elev DOAR ÎNSOȚIT DE PĂRINTE / REPREZENTANT LEGAL.

Vizualizarea lucrărilor se va face în perioada 16-17 iulie 2024 conform planificării Comisiei județene de organizare a evaluării naționale care va afișa la avizierul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ – centre de examen, graficul de vizualizare a lucrărilor, care cuprinde: perioada, intervalul orar zilnic și locul în care se vizualizează lucrările. 

Cerere vizualizare lucrări


În conformitate cu art. 11 din OME nr. 6155 / 2023 și a Calendarului de desfășurare EN VIII 2024, preluarea contestațiilor se va efectua fizic (în centrul de examen) și online, în 3 iulie 2024, între orele 16:00 – 19:00, și în data de 4 iulie 2024, între orele 08:00 – 12:00.
Condiții care trebuie respectate în cazul depunerii contestației la sediul centrului de examen:

 1. Obligația părinților / reprezentanților legali de a prezenta certificatul de naștere sau cartea de identitate a candidatului în momentul depunerii contestației.
 2. Pentru fiecare probă contestată se utilizează câte un formular tipizat de depunere a contestației, care este semnat de candidatul minor și, obligatoriu, de către părintele / reprezentantul legal.
 3. Contestațiile sunt înregistrate în unitatea de învățământ.
  Condiții care trebuie respectate în cazul depunerii contestației online:
 4. Pe adresa de e-mail secretariat@edugiarmata.ro vor fi transmite următoarele documente în format scanat: pentru fiecare probă contestată. câte un formular tipizat de depunere a contestației (model postat pe site-ul unității de învățământ – https://www.scoalagiarmata.ro/), care este semnat de candidatul minor și, obligatoriu, de către părintele / reprezentantul legal + copia CI / certificat de naștere al candidatului;
 5. Contestațiile trimise pe e-mail VOR FI CONFIRMATE telefonic prin apel la 0256369110;
 6. Contestațiile sunt înregistrate în unitatea de învățământ, solicitantul va apela unitatea de învățământ, iar apoi va primi pe e-mail numărul de înregistrare al contestației.

Înscrierea la Grădiniță 2024

REZULTATE ADMITERI ETAPA 1 – GRĂDINIȚA P.P. GIARMATA
REZULTATE ADMITERI ETAPA 1 – GRĂDINIȚA P.N. CERNETEAZ

LOCURI LIBERE după prima etapă de înscrieri


LOCURI DISPONIBILE DUPĂ ETAPA DE REÎNSCRIERI

Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar se va realiza prin depunerea documentelor la sediul Școlii Gimnaziale Giarmata: Str. Principală, nr. 45, Giarmata (clădirea nouă).

Înscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale Giarmata atât pentru Grădinița P.P. Giarmata, cât și pentru Grădinița P.N. Cerneteaz.

NUMĂR DE LOCURI APROBAT PRIN PLANUL DE ŞCOLARIZARE – AN ȘCOLAR 2024-2025

Grădinița P.P. Giarmata, Str. Gării – 1 grupă/20 de locuri
Grădinița P.P. Giarmata, Cart. Primăverii – 1 grupă/20 locuri
Grădinița P.N. Cerneteaz – 1 grupă/20 locuri

Plan Școlarizare Grădinița P.P. Giarmata
Plan școlarizare Grădinița P.N. Cerneteaz

 • Etapa I de înscriere: 
  Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.
  27- 31 mai 2024
  DESCARCĂ CERERE ÎNSCRIERE


DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: 
Cerere de înscriere;
– Copie – Certificatul de naștere al copilului;
– Copie – Actele de identitate ale părinților/ tutorilor legali;
– Adeverință medicală de înscriere în colectivitate, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se va aduce până în momentul începerii grădiniței);
-Adeverință de la locul de muncă dacă părintele/părinții au locul de muncă în circumscripția școlară;
– Aviz epidemiologic și dovada vaccinării (se va aduce în momentul începerii grădiniței);
– Hotărârea judecătorească definitivă de divorț din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (acolo unde este cazul);
– Documente care să ateste încadrarea în criteriile de departajare (acolo unde este cazul)

Orar depunere dosare:
LUNI – VINERI: 08 – 17:00

Puteți găsi informații suplimentare despre înscriere la:

 • Secretariatul Școlii Gimnaziale Giarmata: 0256369110 , secretariat@edugiarmata.ro
 • Persoana care răspunde de consilierea părinților/reprezentanților legali, cu privire la procedura de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar: doamna prof. pentru înv. preșcolar Luminița Radin: 0724800990
 • CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE STABILITE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI

  a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
  b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
  c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
  d) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  e) existenţa unui document care dovedeşte că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală) /existenţa unui document care dovedeşte că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);
  f) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii)
  șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
  g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 • CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE:
  1. Părinții au locul de muncă în circumscripția școlară și vor face dovada cu adeverință de la locul de muncă;
  2. Copiii aflați în grija bunicilor sau a unei rude cu domiciliul în circumscripția școlară, conform declarației pe proprie răspundere a părinților / reprezentanților legali.

 • COPIII VOR FI REPARTIZAȚI ÎN GRĂDINIȚELE P.P. DIN GIARMATA DUPĂ ZONA DE DOMICILIU;
 • COPII VOR FI REPARTIZAȚI ÎN GRUPE DUPĂ CRITERIUL ALFABETIC;
 • METODOLOGIE Înscriere în învățământul preșcolar

CALENDAR COMPLET:
Etapa de reînscrieri  20 – 24 mai 2024
Afișarea rezultatului si a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri  – 24 mai 2024, ora 14,00

Etapa I din cadrul procesului de inscrieri – 27 mai – 14 iunie 2024

27—31 mai 2024 (colectare cereri)
3—5 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune
6—10 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
11—12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a III-a – a treia opțiune)

Copiii sunt înscriși in aceasta etapa, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora si a celor trei opțiuni exprimate, in limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa prima etapa de inscrieri – 14 iunie 2024, ora 14.00

Etapa a II-a din cadrul procesului de inscrieri  17 iunie – 5 iulie 2024

17—21 iunie 2024 (colectare cereri)
24—26 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
27 iunie—1 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
2—4 iulie 2024 (procesare cereri Faza a III-a – a treia opțiune)

In aceasta etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase in urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora si a celor trei opțiuni exprimate in noile cereri de înscriere depuse.

Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa a doua etapa de inscrieri – 5 iulie 2024, ora 14,00

Etapa de ajustari   19 – 29 august 2024

In aceasta etapa se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși in primele doua etape din lipsa de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele doua etape, pe locurile ramase libere in urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB si pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La aceasta etapa au acces următoarele categorii de copii:

– copiii care au ramas nerepartizati dupa derularea celor doua etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani si de 5 ani;
– copiii care au solicitat înscrierea in clasa pregătitoare din învățământul primar si nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
– copiii de peste 2 ani care solicita inscrierea in invatamantul prescolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin. (1), lit.b) din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afișarea rezultatului si a numărului de locuri libere după etapa de ajustări  – 30 august 2024, ora 14.00

Ziua Porților Deschise 2024

Dragi părinți și copii,

Suntem încântați să vă invităm la Ziua Porților Deschise la Școala Gimnazială Giarmata și Școala Primară Cerneteaz!
Este o oportunitate unică pentru voi să explorați mediul școlar și să descoperiți tot ceea ce avem de oferit.

Vă așteptăm cu brațele deschise în data de 12 aprilie 2024, începând cu ora 10:00, pentru a vă bucura de o serie de activități captivante și pentru a afla mai multe despre programele noastre educaționale, facilitățile școlii și personalul nostru dedicat.

Veți avea șansa să interacționați cu cadrele didactice, să explorați clasele și să vă informați în detaliu despre procesul de înscriere și programele educaționale.

Este o ocazie minunată pentru copii să simtă atmosfera prietenoasă și inspiratoare a școlii noastre și să facă primii pași spre o educație de calitate.

Suntem nerăbdători să vă întâmpinăm și să vă arătăm de ce suntem mândri de comunitatea noastră școlară!

Evaluare Națională 2023

ANUNȚ privitor la preluarea contestațiilor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 2023

          În conformitate cu art. 11 din OME nr. 5241 / 2022 și a Calendarului de desfășurare EN VIII 2023, preluarea contestațiilor se va efectua fizic (în centrul de examen) și online, în 28 iunie 2023, între orele 16:00 – 19:00, și în data de 29 iunie 2023, între orele 08:00 – 12:00.

Condiții care trebuie respectate în cazul depunerii contestației la sediul centrului de examen:

 1. Obligația părinților / reprezentanților legali de a prezenta certificatul de naștere sau cartea de identitate a candidatului în momentul depunerii contestației.
 2. Pentru fiecare probă contestată se utilizează câte un formular tipizat de depunere a contestației, care este semnat de candidatul minor și, obligatoriu, de către părintele / reprezentantul legal.
 3. Contestațiile sunt înregistrate în unitatea de învățământ.

Condiții care trebuie respectate în cazul depunerii contestației online:

 1. Pe adresa de e-mail secretariat@edugiarmata.ro vor fi transmite următoarele documente în format scanat: pentru fiecare probă contestată. câte un formular tipizat de depunere a contestației (model postat pe site-ul unității de învățământ – https://www.scoalagiarmata.ro/), care este semnat de candidatul minor și, obligatoriu, de către părintele / reprezentantul legal + copia CI / certificat de naștere al candidatului;
 2. Contestațiile trimise pe e-mail VOR FI CONFIRMATE de către solicitant telefonic prin apel la 0256369110;
 3. Contestațiile sunt înregistrate în unitatea de învățământ, solicitantul va apela unitatea de învățământ, iar apoi va primi pe e-mail numărul de înregistrare al contestației.

Înscrierea în învățământul preșcolar 2023-2024

REZULTATE ÎNSCRIERI GRĂDINIȚĂ – ETAPA I – 2023-2024

!ANUNȚ ÎNSCRIERI!

ORAR ÎNSCRIERI GRĂDINIȚĂ

LUNI:              09:00 – 15:00                                     

MARȚI:           09:00 – 15:00

MIERCURI:    09:00 – 15:00                                     

JOI:                 09:00 – 18:00

VINERI:          09:00 – 15:00

 • Înscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale Giarmata, atât pentru Grădinița P.P. Giarmata, cât și pentru Grădinița P.N. Cerneteaz.

Pentru înscrierea copilului sunt necesare următoarele documente:

 • CERERE TIP (se completează la secretariatul școlii, dar se poate descărca de pe site-ul unității, urmând sa fie validată la secretariatul școlii);
 • Cererea de înscriere a copiilor la grădiniță va fi semnată de ambii părinți, iar în cazul în care doar unul din aceștia, se prezintă pentru depunerea cererii, celălalt părinte va comunica o declarație scrisă de mână prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de învățământ.
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI (original și copie);
 • CARTEA DE IDENTITATE PĂRINȚI (original și copie);
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (original și copie);
 • HOTĂRÂREA DE DIVORȚ, acolo unde este cazul;

În situația în care părinții sunt divorțați și ambii își exercită autoritatea părintească, dar din orice motiv, unul din părinți, nu își exprimă voința de reînscrierea/înscrierea copilului la unitatea de învățământ respectivă, această decizie se ia de către părintele cu care copilul locuiește, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.

 • CONTACT SECRETARIAT: secretariat@edugiarmata.ro / 0748338066 / str. Principală, nr. 45, Giarmata (CLĂDIRA NOUĂ);
 • CALENDAR ÎNSCRIERI GRĂDINIȚĂ în anul școlar 2023-2024:

6-14 iunie 2023Etapa de reînscrieri

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care   urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

Pentru unitățile de învățământ care  au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi  reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art. 10 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare. 

Pe 14 iunie 2023, ora 14 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri

15-30 iunie 2023– Etapa I din cadrul procesului de înscrieri

Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

Etapa I are trei faze:

Faza 1, între 15-20 iunie 2023

Faza a II-a, între 21-26 iunie 2023

Faza a III-a, între 27 – 30 iunie 2023

 • În faza I se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;
 • În faza a II-a se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune și se generează lista cererilor respinse;
 • În faza a III-a se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune și se generează lista cererilor respinse care pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere.

Pe 30 iunie 2023 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

3-18 iulie 2023 Etapa a II-a din cadrul procesului de  înscrieri

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse. 

Etapa a II-a are trei faze:

Faza 1, între 3 – 6 iulie 2023

Faza a II-a, între 7 – 12 iulie 2023

Faza a III-a, între 13 – 18 iulie 2023

18 iulie 2023, ora 14,00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri

20-30 august 2023 – Etapa de ajustări

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

 • copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
 • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
 • copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin (1^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

31 august 2023, ora 14 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări

8 septembrie 2023, ora 16 – Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2023 – 2024, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar.

Din toamna acestui an, înscrierea la grupa mijlocie la grădiniță va fi obligatorie, potrivit Legii Educației Naționale;

Documente utile: